Hạt điều vị muối tiêu

  • Dòng sản phẩm:
  • Mã sản phẩm:
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • 0 VNĐ

HẠT ĐIỀU VỊ MUỐI TIÊU gói 100gr

Thành phần: Cashews, Spicy Spices (Salt, Maltodextrin, Chilli, Garlic, Sugar, Onion, Black Pepper, Basil, Tarragon, Thyme, Cumin, Oregano), Vegetable Oil.

Năng lượng:

Amount % Daily Value
Teneur % valeur quotidienne
Calories / Calories 180
Fat / Lipides 13 g 20 %
Saturated / Saturés 2 g 10 %
+ Trans /trans 0 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium / Sodium 180 mg 8 %
Carbohydrate / Glucides 9 g 3 %
Fibre / Fibres 1 g 4%
Sugars / Sugars 1 g
Protein / Protéines 6 g
Vitamin A / Vitamine A 0 %
Vitamin C / Vitamine C 0 %
Calcium / Calcium 2 %
Iron / Fer 10 %

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt

Facebook Comments ()