Hạt điều chiên 215gr

  • Dòng sản phẩm:
  • Mã sản phẩm:
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • 0 VNĐ

Hạt điều chiên - Hộp 215gr

Thành phần: Cashews, Canola Oil.

Năng lượng:

Amount % Daily Value

Teneur % valeur quotidienne
Calories / Calories 180
Fat / Lipides 14 g 22 %
Saturated / Saturés 3 g 15 %
+ Trans /trans 0 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium / Sodium 5 mg 0 %
Carbohydrate / Glucides 8 g 3 %
Fibre / Fibres 1 g 4%
Sugars / Sugars 3 g
Protein / Protéines 6 g
Vitamin A / Vitamine A 0 %
Vitamin C / Vitamine C 0 %
Calcium / Calcium 2 %
Iron / Fer 15 %

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt

Facebook Comments ()